2 พฤษภาคม 2562 สืบหลุมศพที่หายไป ด้วยวิธีทางโบราณคดีใหม่

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1558130

หลุมศพที่ไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกนับเป็นปัญหาใหญ่ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชุมชนในชนบท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของพวกเขา แต่เมื่อเร็วๆนี้นักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์ส ในประเทศออสเตรเลีย เผยการคิดค้นเทคโนโลยีถ่ายภาพใต้ผิวดินแบบทันสมัย ในการช่วยค้นหาหลุมศพที่สาบสูญในออสเตรเลียได้โดยไม่รุกรานพื้นที่ของดิน นักโบราณคดีเผยว่า เครื่องมือดังกล่าวเรียกว่าจีพีอาร์ (Ground Penetrating Radar-GPR) ใช้การสำรวจด้วยระบบจีพีเอส (GPS)เพื่อทำแผนที่ที่ตั้งของหลุมฝังศพซึ่งไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้ ภายในสุสานมิชชั่นเลค ในรัฐวิกตอเรีย แห่งออสเตรเลีย สุสานนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2412 ปัจจุบันยังเป็นสถานที่สำคัญสำหรับชนเผ่าพื้นเมืองกันดิชมารา (Gunditj- mara) และเป็นสุสานที่มีหลุมฝังศพ มากกว่า 100 หลุม จีพีอาร์เป็นเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงมาสร้างภาพใต้ผิวดิน สามารถระบุหลุมศพที่ไม่มีเครื่อง-หมายได้เพิ่มขึ้น นักโบราณคดีเผยว่า การใช้วิธีทางธรณีฟิสิกส์นั้นไม่รบกวนใต้พื้นดินที่เต็มไปด้วยรากไม้จำนวนมาก และยังเหมาะสมกับวัฒนธรรมในการทำแผนที่หลุมฝังศพที่ไม่มีเครื่องหมายบ่งบอก.